PRIVACY & COOKIES

BlackDesk vindt uw privacy belangrijk, vandaar dat we hier aandacht aan besteden door middel van een privacy statement en een cookie notice. We vertellen hoe we omgaan met uw privacy en welke cookies actief zijn op onze website. Hieronder leest u ons privacy statement. Wilt u meer over de cookies weten die actief zijn op deze pagina? Klik hier.

 

PRIVACY STATEMENT–BlackDesk B.V.

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BlackDesk B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: BlackDesk B.V. (vanaf nu: BlackDesk)
Adres: Beatrixlaan 20, 4461PN Goes
Telefoonnummer: 0113-890123
KvK: 69736499
Website: www.blackdesk.nl

De website van BlackDesk (www.blackdesk.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. BlackDesk is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met BlackDesk zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

BlackDesk verzamelt persoonsgegevens via www.blackdesk.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via de BlackDesk nieuwsbrief
 3. Via Google Adwords –Remarketing
 4. Via Google Analytics
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De BlackDesk website is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om persoonsgegevens.

We vragen om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Een onderwerp van het bericht,
 • Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail.

De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • DE BLACKDESK NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de BlackDesk nieuwsbrief. De BlackDesk nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van BlackDesk. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door naar de ‘over ons’ te gaan en uw e-mailadres in te voeren onder het kopje ‘inschrijven voor de nieuwsbrief’. Ditzelfde kunt u doen op de contact pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de BlackDesk nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

 • GOOGLE ADWORDS – REMARKETING

De BlackDesk website maakt gebruik van Google Adwords Remarketing campagnes, om advertenties te laten zien aan de hand van uw bezoek aan www.blackdesk.nl. De remarketing campagnes die we inzetten zijn bedoeld om u bewust te maken van de mogelijkheden van onze dienstverlening. De informatie over uw websitebezoek wordt verzameld door het plaatsen van een cookie van cookies van een derde partij (Google) op uw computer of andersoortig internetapparaat. Wilt u niet dat we deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het plaatsen van marketingcookies.

 • GOOGLE ANALYTICS

De BlackDesk website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

BlackDesk werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor BlackDesk essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft BlackDesk zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.blackdesk.nl.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

BlackDesk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

BlackDesk treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van BlackDesk.
 • Het personeel van BlackDesk gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • BlackDesk maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • BlackDesk registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop BlackDesk met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

 

COOKIE NOTICE BlackDesk

 1. INTRODUCTIE

De website www.blackdesk.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op het device van de bezoeker worden geplaatst bij het bezoek aan een website die deze bestandjes verstuurd, in dit geval www.blackdesk.nl.

In deze cookie notice leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies te onderscheiden zijn, waartoe deze cookies worden gebruikt en hoe BlackDeskomgaat met cookies.

 1. WAT ZIJN COOKIES?

Het bestandje dat we cookie noemen stelt niet veel voor, het is slechts een klein tekstbestandje waarin informatie opgeslagen wordt. Deze informatie wordt bij een later bezoek aan de website herkend. Soms kunnen zelfs andere websites deze cookies lezen en daar actie op ondernemen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie die een relatie heeft met de website die in de cookies opgeslagen staat.

Sommige cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website. Sommige cookies zijn bedoeld om gebruikersgegevens op te slaan en daarmee statistische gegevens te produceren en sommige cookies zijn bedoeld om actie te ondernemen naar aanleiding van uw browsegedrag.

 1. TOESTEMMING

Sinds de inwerkingtreding van de AVG (25-5-’18) is het bij een cookiemelding niet meer voldoende om bezoekers te informeren over welke cookies gebruikt worden. Bezoekers moeten actief kiezen voor het gebruik van cookies. Dit geldt niet voor functionele cookies en andere cookies die geen persoonsgegevens verzamelen, deze worden automatisch geplaatst zonder toestemming van de gebruiker.

 1. SOORTEN COOKIES

Cookies zijn op te delen in drie soorten:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Tracking cookies

BLACKDESK maakt gebruik van alle drie soorten cookies. Voor sommige van deze cookies dient u toestemming te geven. Als u geen toestemming geeft, wordt de cookie ook niet geplaatst.

Bij uw eerste bezoek aan www.blackdesk.nl vragen we u om uw cookie voorkeuren. Op dat moment kunt u aangeven of u tracking cookies wilt toestaan. Na het aangeven van de voorkeuren kunt u altijd de cookie voorkeuren aanpassen door hierop te klikken.

 • FUNCTIONELE COOKIES

Voor de functionele cookies hoeft u geen toestemming te geven, die zijn essentieel voor de werking van de website en verzamelen geen persoonsgegevens.

 • ANALYTISCHE COOKIES

De website www.blackdesk.nl verzamelt analytische gegevens. Dit doen we anoniem door middel van Google Analytics. Doordat de gegevens volledig anoniem zijn, vragen we u niet om toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees voor meer informatie onze privacy policy.

 • TRACKING COOKIES

Naast functionele en analytische cookies maakt www.blackdesk.nl gebruik van tracking cookies. Tracking cookies worden ingezet om surfgedrag in de gaten te houden. Deze cookies maken een profiel van de internetgebruiker.

Op de website van BlackDesk wordt gebruik gemaakt van tracking cookies, door middel van Google Adwords Remarketing campagnes. Door het bezoeken van onze website wordt er een cookie opgeslagen op het apparaat waarmee u dit doet, aan de hand waarvan we u later kunnen benaderen tijdens het bezoeken van andere websites. We kunnen u dan bijvoorbeeld een banner laten zien met reclame voor BlackDesk. Wilt u dat niet? Dan geeft u ons geen toestemming voor het gebruik van tracking cookies.

 1. COOKIE INSTELLINGEN

Daarnaast moeten gebruikers later hun cookie voorkeuren aan kunnen passen. Hiervoor gebruikt BLACKDESK de cookie instellingen. Klik hier om naar cookie instellingen te gaan.

 1. INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDEREN

U heeft het recht ons te vragen om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacy policy. Als de inzage in persoonsgegevens gekoppeld is aan een cookie, willen we u vragen de cookie mee te sturen. Deze is terug te vinden via de internet browser.

Wilt u cookies inzien of verwijderen? Volg dan het stappenplan van de betreffende browser. Hierbij de handleiding voor de vier meest populaire browsers van dit moment:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Safari:

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 1. ACTIEVE COOKIES

De actieve cookies op www.blackdesk.nl:

Type

Cookie Type cookie Toelichting
Functionele WordPress cookies Functioneel Er zijn diverse functionele WordPress cookies actief die het gebruik van WordPress vergemakkelijken. Zo hanteert WordPress bijv. cookies die helpen bij het inloggen.
_ga Analytisch Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
_gat Analytisch Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
_gid Analytisch Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
DSID Tracking Dit is een cookie die we gebruiken om je een relevante advertenties te tonen aan na uw bezoek aan www.blackdesk.nl.
IDE Tracking Dit is een cookie die we gebruiken om je een relevante advertenties te tonen aan na uw bezoek aan www.blackdesk.nl.